PSİKROMETRİ – II

PSİKROMETRİ – II
PROSESLER PROBLEMLER ve ÇÖZÜMLERİ

Yazan: M. Haluk SEVEL / Makina Mühendisi

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM

1.     KIŞ KLİMASI
1.1.   %100 Dış Havalı Klima Santralı, Yalnız Isıtma
1.2.   Karışım Havalı Klima Santralı, Yalnız Isıtma
1.3.   %100 Dış Havalı Klima Santralı, Hava Yıkayıcı ile Nemlendirme
1.4.   Karışım Havalı Klima Santralı, Hava Yıkayıcı ile Nemlendirme
1.5.   %100 Dış Havalı Klima santralı, Buharlı Nemlendirici ile Nemlendirme
1.6.   Karışım Havalı Klima Santralı, Buharlı Nemlendirici ile Nemlendirme
1.7.   Dönüş kanallarındaki soğumanın incelenmesi
1.8.   Isı Geri Kazanım Elemanlarının Tanımı
1.9.   %100 Dış havalı, Duyulur Isı Geri Kazanımlı, Isıtmalı Klima Santralı
1.10. Karışım Havalı, Duyulur Isı Geri Kazanımlı, Klima Santralı
1.11.   %100 Dış Havalı, Toplam Enerji Geri Kazanımlı, Isıtmalı Klima Santralı
1.12.  Karışım havalı, toplam enerji geri kazanımlı, ısıtmalı klima santralı

2.     YAZ KLİMASI
2.1.    Hava Debisinin Hesaplanması
2.2.    %100 Dış Havalı Klima Santralı, Yalnız Soğutma
2.3.    Karışım Havalı Klima Santralı, Yalnız Soğutma
2.4.    Düşük Duyulur Isı Oranlı Uygulama
2.5.    Motor Efektinin Sisteme Etkisi
2.6.    Duyulur Isı Geri Kazanımlı Klima Santralı, %100 Dış Havalı
2.7.    Duyulur Isı Geri Kazanımlı Klima Santralı, Karışım Havalı
2.8.   Toplam Enerji Geri Kazanımlı Klima Santralı, %100 Dış Havalı
2.9.   Toplam Enerji Geri Kazanımlı Klima Santralı, Karışım Havalı

3.     ÖZEL UYGULAMALAR
3.1.    At nalı ısı borusu uygulaması
3.2.   Çift tamburlu ısı geri kazanımlı sistemler
3.3.   Absorbsiyonlu nem alma sistemleri
3.4.   Yüzey kondansasyonuna engel olmak için gerekli izolasyon kalınlığı


İKİNCİ BÖLÜM

4.     SEMBOLLER
4.1.   Genel
4.2.   Grek Alfabesi
4.3.   Alt Simgeler

5.     BİRİM DÖNÜŞÜMLERİ
5.1.   Birim Dönüşümleri için Çarpımlar
5.2.   Birim Dönüşümleri için Çarpımlar

6.     REFERANSLAR